Over ons

Wij zijn Push to Talk.

Events organiseren en live communicatie zijn onze passie. Van vorm tot inhoud. Wij analyseren en organiseren. Wij laten uw publiek uw boodschap beleven, stimuleren de conversatie.

Daarbij hanteren we een solide projectaanpak die is afgestemd op de (digitale) communicatiestrategie van uw bedrijf. Uw evenement moet meer zijn dan een creatief idee of een leuk feestje. Daarom stemmen we het event samen met uw bedrijfstop af op de langetermijnvisie, de waarden en de normen. We organiseren uw event en live communicatie op zo’n manier dat het verhaal ook na het event blijft doorwerken. We vertalen uw strategie in emoties. Uw boodschap beklijft en uw event wordt live communicatie: op de werkvloer, bij uw stakeholders en op social media.

U heeft een goed verhaal, wij kunnen goed vertellen.

Onze DienstenPush to Talk
is a LIVE member of
Duval Union

Specialisten in evenementen

Push To Talk bedenkt, verzorgt en creëert unieke evenementen met een positief en duurzaam effect op lange termijn. Ons ervaren eventteam levert gegarandeerd topkwaliteit binnen het afgesproken tijdsbestek en budget.

Onze communicatiespecialisten gaan het gesprek aan met uw publiek voor, tijdens en na het evenement. Het verhaal van uw merk, bedrijf of organisatie komt tot leven.

Bij Push To Talk staat een event nooit op zich. Het is veel meer. Door het slim concept, de hedendaagse vorm en de unieke content wordt het een middel. Daardoor kunt u binnen uw strategie klanten, medewerkers of publiek binden en engageren in een steeds complexere en digitale wereld.

Push To Talk vertaalt uw corporate strategie en visie in een topevent.

Onzemissie

Push to Talk is specialist in het organiseren en communiceren van evenementen met een boodschap.

Push To Talk bedenkt, verzorgt en creëert unieke evenementen met een positief en duurzaam effect op lange termijn. We leveren topkwaliteit binnen het afgesproken tijdsbestek en budget, met respect voor mens en milieu.

Bij Push To Talk staat een event nooit op zich. Het is veel meer. Door het slim concept, de hedendaagse vorm en de unieke content wordt het een middel. Daardoor kunt u binnen uw strategie klanten, medewerkers of publiek binden en engageren in een steeds complexere en digitale wereld.

We gaan het gesprek met uw publiek aan voor, na en tijdens het evenement aan. We vertalen uw strategie in emoties. Het verhaal van uw merk, bedrijf of organisatie komt zo tot leven. Uw boodschap komt aan en uw event wordt live communicatie: op de werkvloer, bij uw stakeholders, op social media… Zo stimuleren we de conversatie. Conversatie die tot verandering kan leiden.

Push To talk. We organise your conversation.

Corporate social responsibility

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO)

Meer dan ooit verwachten klanten dat bedrijven en ondernemers zelf verantwoordelijkheid opnemen en meer doen dan wat de overheid hen oplegt. Push To Talk deelt die visie en legt zichzelf hoge kwaliteitsnormen op, gebaseerd op ervaring en kennis die niet van bovenaf is opgelegd. We beschouwen het als onze morele plicht om aan zelfstudie te doen, kennis op te doen, te oefenen en kennis te delen.
Het is tijd voor een nieuwe generatie agentschappen die meedenken met wat hun klanten drijft en oog hebben voor de uitdagingen en problemen die er heersen: zorg dragen voor het milieu, bijdragen aan de samenleving en duurzaam ondernemen. Samen met klanten bouwen aan een langetermijnvisie. Kwaliteit is voor Push To Talk de som van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid … Daarom kiest Pus To Talk niet altijd voor de goedkoopste event- of communicatiepartner, maar voor een partner die investeert in mensen (bijvoorbeeld door opleidingen te geven), die werkt met eerlijke producten, verantwoordelijk omgaat met veiligheid, … Een partner die wil ‘investeren’ en niet alleen winst genereren.
MVO is ingebed in alle facetten van Push To Talk en dus meer dan windowdressing of uiterlijkheden. We bouwen sterke relaties op met klanten en medewerkers gebaseerd op vertrouwen. Zo kunnen we samen elk crisis overwinnen.
Push To Talk kijkt verder dan winst. Bij ons krijgen klanten kwaliteitsvolle en duurzame projecten aan een eerlijke prijs.

Duurzaam ondernemen - niet groeien om te groeien

Er is meer in het leven dan geld alleen! Push To Talk wil duurzame omzet binnenhalen, gewetensvol handelen, anderen laten meegenieten, kansen creëren voor medewerkers en partners, expertise inzetten om andere organisaties te helpen. Het lidmaatschap bij Etion is daarvan een logisch gevolg. Groeien is ook zelfontplooiing en kennisverrijking. Vanuit die filosofie wil Push To Talk samenwerken met anderen in de sector. De organisatie van The Tall Ships Races met collegabureau Sylvester was daar een goed voorbeeld van. De samenwerking was een win-win voor beide bureaus en de klant.

Oog voor anderen – blij met de begoede positie

Duurzaam ondernemen betekent ook: Doen wat je zegt, en zeggen wat je doet. Push To Talk geeft om de veiligheid, het welzijn, van zijn medewerkers. In de praktijk betekent dit dat medewerkers alle tools hebben om hun werk goed te doen, waardering krijgen voor hun inzet, hun creativiteit mogen ontplooien, correct en rechtvaardig verloond worden, enzovoort. Een gelukkige werknemer of freelancer, maakt een gelukkig bedrijf. En dat straalt af. Welzijn op het werk is - buiten een verplichte bekommernis als preventieadviseur - een duurzaam idee.

Vrijwillige inzet voor het Rode Kruis

Tom Bellens, zaakvoerder van Push To Talk, besteedt een groot deel van zijn vrije tijd aan het Rode Kruis. Als voorzitter stuurt en motiveert hij medewerkers en vrijwilligers om zich in te zetten voor anderen. Voor Tom is het niet meer dan logisch dat hij zijn kennis en vaardigheden als ondernemer uit de profitsector deelt binnen het Rode Kruis. Duurzaam ondernemen kan niet zonder maatschappelijk engagement!