Push To Talk versterkt gezamenlijke cultuur AZ Rivierenland

Begin 2019 maakte AZ Rivierenland trots zijn nieuwe naam, logo, huisstijl, missie, visie en waarden bekend op het allereerste gezamenlijke personeelsfeest. Push To Talk hielp AZ Rivierenland een sterke gezamenlijke identiteit en cultuur te ontwikkelen. Sinds 1 januari vormen de drie ziekenhuizen AZ Heilige Familie in Rumst en de Sint-Jozefskliniek in Bornem en Willebroek immers één erkend ziekenhuis: AZ Rivierenland.

Opdracht

De drie ziekenhuizen AZ Heilige Familie in Rumst en de Sint-Jozefkliniek in Bornem en Willebroek fusioneren tot 1 ziekenhuis: AZ Rivierenland. Push To Talk kreeg de vraag om een sterke gezamenlijke identiteit en cultuur voor het ziekenhuis te ontwikkelen.

Opdrachtgever

AZ Rivierenland is een dynamisch ziekenhuis en biedt zorg dicht bij huis. Dit doen ze in dialoog met een netwerk van zorgverleners om elke patiënt kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg te garanderen. Het ziekenhuis biedt zorg die positief, respectvol, integer, menslievend en actiegericht is.

AZ Rivierenland

3 ENTITEITEN, 1 TEAM

Samenwerken als één team

Met de fusie wil AZ Rivierenland kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg blijven garanderen met meer specialisaties in eigen streek en een efficiëntere inzet van de middelen. Het management heeft hard gewerkt om de eenmaking juridisch, administratief en operationeel vorm te geven.

Samenwerken aan een nieuwe identiteit


AZ Rivierenland wil niet alleen samenwerken onder een nieuwe structuur en een nieuwe naam, maar ook als één team. Organisaties met een duidelijke identiteit en een inspirerende cultuur hebben meer kans op slagen. De medewerkers delen er immers dezelfde overtuigingen, normen, waarden en ambities.

Samen inzetten op sterktes en ambities

Bij de fusie van de drie ziekenhuizen brengen de medewerkers de cultuur mee van de drie ziekenhuizen. Door in te zetten op de ambities, sterktes en waarden die ze samen delen, heeft de fusie meer kans op slagen.

Push To Talk heeft die gezamenlijke ambities, sterktes en waarden d.m.v. een enquête naar boven gehaald. Daarna werden deze voorgesteld aan de directie en het managementteam. Tot slot volgde een workshop. De resultaten en de discussies leverden de basis. Push To Talk schreef ze uit in een heldere, gezamenlijke, ambitieuze missie, visie en waarden.

Push To Talk helpt de sterktes te ontdekken. Luistert naar de verhalen. Haalt de emoties naar boven. Zo kan de nieuwe, gezamenlijke cultuur groeien en de medewerkers stimuleren om kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg te garanderen voor elke patiënt.

Op 18 januari 2019 volgde het allereerste personeelsfeest van AZ Rivierenland in San Marco Village. De directeurs van AZ Rivierenland presenteerden in primeur de nieuwe naam, logo, huisstijl, missie, visie en waarden aan het personeel. Ook deden ze meteen een oproep om samen aan de slag te gaan om een nieuwe baseline te bedenken.

Vanaf nu komt AZ Rivierenland trots naar buiten met een gezamenlijke corporate branding en cultuur. Push To Talk helpt AZ Rivierenland om de ambities en cultuur tot leven te brengen en uit te dragen met een persbericht, een mailing naar de artsen, enzovoort.

Impressies